Proffs på vattenrening och service

VRG Vattenreningsgruppen H2O AB

Vi är den svenska representanten för Culligan vattenrening och har flera personer med mer än 35 års erfarenhet av vattenrening och Culligans produktsortiment för hushåll, vattenverk, industri och badanläggningar.

Vi jobbar med Culligans hela sortiment av välkända kvalitetsprodukter för vattenrening såsom avhärdningsfilter, vattenfilter för reducering av järn, mangan och grumlighet, UV-system, doseringsstationer samt poolfilter, övervakningssystem m.m.

VRG Vattenreningsgruppen H₂O AB är den svenska leverantören av utrustningar inom vattenrening av märket Culligan, vi producerar och levererar även vattenfilter av vårt egna framtagna märke VRG. Vi har stort kunnande om hur vatten ska behandlas och lång erfarenhet av vattenrening för alla behov och önskemål. Vi har dessutom inom företaget möjlighet att utföra vattenutredningar samt projektering av större utrustningar till industri och vattenverk.

Inom vattenrening kan vi även erbjuda följande:

  • Snabb support och rådgivning inom vattenrening av erfaren och kunnig personal
  • Vattenanalyser till självkostnadspris från ett ackrediterat laboratorium
  • Genomgång av din analysrapport med någon av våra rådgivare för dricksvattenrening
  • Utförligt förslag på vattenbehandlingsutrustning utifrån din analysrapport 
  • Snabba och effektiva leveranser av föreslagen vattenreningsutrustning
  • Omsorg och service på våra produkter – Vår egen serviceorganisation med specialutbildade tekniker och fullt utrustade servicebilar runtom i hela landet
  • Klorering av dricksvattenbrunnar och ledningsnät
  • Förutom service på våra produkter utför vi även fullgod service på andra produkter
  • Vi tar ansvar för service och support efter köp av vattenreningsutrustning och installation

Det är viktigt för oss att du får rätt hjälp. Därför ber vi dig att vi får ta del av just dina synpunkter om hur Du har upplevt oss som företag och vår service till Dig. Är Du nöjd – Så är vi nöjda!

Vattenrening börjar med vattenanalys

Samarbetspartners

Vattenreningsgruppen, automatiker, filter för vattenrening, avhärdningsfilter, järnfilter, humusfilter, hushåll, industri, kombinationsfilter
Vattenreningsgruppen, poolpumpar, poolpump, poolfilter
PULSAtron doseringspumpar, doseringsstationer, reservdelar, service
WellMate trycklagringstank, hydropress, hydrofor, svavelväteeliminator, magnetventiler
Vattenanalyser, vattenprov, ackrediterade, SWEDAC, kalk, järn mangan, humus, grumligt vatten, svavel, svavelväte, illaluktande vatten, ruttna ägg, arsenik, uran, radon
Uppsala Vatten & Avfall AB

Välkommen att kontakta oss med dina frågor

Historik

Allt började 1936 i en liten smedja i Illinois:

Emmet CulliganEmmet Culligan perforerade botten på en stor konservburk, som han sedan fyllde med greensand. Han lät vatten rinna genom burken och använde sedan det mjukgjorda vattnet för att tvätta sina barns blöjor med. Vattnet höll 36 grains hårdhet innan behandling och 0 grains hårdhet efter att vattnet hade runnit genom burken. Emmet Culligan hade upptäckt sin egen metod att framställa mjukt vatten.
1938 började en produkt baserad på denna prototyp att säljas i USA och redan ett år senare hade Emmett Culligan 150 återförsäljare.

I dag är Culligan världsledande inom vattenrening och har mer än 1 300 återförsäljare och ett stort antal fabriker runt om över hela världen.

Produkterna för vattenrening utvecklas ständigt och nya tillkommer allteftersom kraven på vårt vatten förändras. Föga anade väl företagets grundare att utrustning bärande hans namn skulle komma att användas till kalkavskiljning i vår tid. Emmet Culligans omsorg om sitt barn blev till en miljonindustri som vi ödmjukt förvaltar.

Avhårdning

Avlägsnandet av karbonathårdheten kan ske genom fällning med kalk och avlägsnande av icke-karbonat-hårdheten genom fällning med soda. Avlägsnande av båda slagen av hårdhet kan även ske genom kontakt med zeolit (permutit, natrolit, ”greensand” m.fl.), vilken regenereras med koksalt. Även andra kemikalier kan användas för avhårdning, men de nämnda är för nuvarande de billigaste alternativen och därför vanligast att använda.

Vattenprov

Varför är det viktigt att ta ett vattenprov?

Vattenanalys

Nödvändig för att utföra vattenrening på rätt sätt.

Vattenfilter

Vattenfilter för hushåll och industrier.