Arsenikreducering

Med VRG AS-CK 3-Kit reduceras 3-värd samt 5-värd arsenik.

Detta är ett kit som innehåller 3st olika filterpatroner som placeras i serie med varandra.

Hållbarhet > 6 månader beroende på arsenikhalten, andra föroreningar i vattnet samt vattenförbrukningen.

Dessa filterpatroner är kompatibla med huvuddelen av marknadens 10″ filterhus.