ArsenX 5E

ArsenX 5E är vad vi kallar för ”diskbänkslösning”, vilket innebär att filterutrustningen endast är avsedd för matlagning och dryck.

Rekommenderat tappflöde bör inte överstiga ∼ 2,5 L/min, detta för att säkerställa vattnets kontakttid med filtermaterialet.

Filtermaterialet innehåller en ”engångsmassa” som byts ut efter att kapaciteten för att reducera arsenik har avtagit.

Hållbarheten på filtermaterialet är cirka 1-2,5 år, detta beroende på arsenikhalten, vattenförbrukning samt vattenkvaliteten innan filterutrustningen.

Produktblad

Artikelnr: 11 00 785 613 Kategori: