CBC-20BB

Avskiljer utfällt järn, sand, slam, grumlighet och andra partiklar samt absorberar ämnen som avger färg, lukt och smak i vattnet. Avskiljer även klor.

Täthet: 0,5 micron
Rek. maxflöde: 15,2 L/min
Max. temp: 88ºC

Har en kapacitet att reducera lukt och smak från 567.000 liter klorbehandlat vatten.

Artikelnr: 22 00 200 130 Kategorier: ,