Culligan Sentinel

Culligan Sentinel är en typ av mätinstrument avsett för att mäta konduktiviteten i vattnet.

 

  • Mätaren strömförsörjs genom 12V batteri eller med en strömadapter
  • Kan ställas in för att larma när konduktiviteten överstiger 2-, 5-, 50- eller 200 µS/cm
  • Larm för låg/hög konduktivitet indikeras genom grön/röd lampa
Artikelnr: 17 00 760 796 Kategori: