HI pH Reagens

Reagens pH, HI93710-01 avsedd för HANNA fotometer. Räcker till 100 prover.

Artikelnr: 20 00 785 615 Kategori: