VRG Tekonom Blå

Tekonom Blå är ett helautomatiskt järnfilter som avskiljer järn, mangan och sådan färg och lukt som beror på hög järnhalt i vattnet, filtret innehåller även ett filtermaterial som neutraliserar den aggressiva kolsyran och därmed höjer vattnets pH-värde (och minskar vattnets ledningsangripande egenskaper)

Filtermaterialet syreladdas i samband med varje renspolning med en kemikalier som heter Syreaktivator, denna process gör att det järnrika vattnet oxiderar när det kommer i kontakt med filtermaterialet och således avskiljs från dricksvattnet.

Filtret kan köpas utan doseringskärl, vilket då kräver att manuell syreladdning måste genomföras 1 gång/månad.

Det pH-höjande filtermaterialet förbrukas i proportion till den aggressiva kolsyran samt vattenförbrukningen; när denna är förbrukad fyller man på mer i påfyllnadslocket i filtertanken.

Under ”storlek” hittar Du mer information om respektive filtermodell.

Produktblad

 

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori: