VRG Tekonom Svart

Tekonom Svart är ett helautomatiskt järnfilter som avlägsnar färg, lukt och smak som beror på förekomst av organiska sönderfallsprodukter (humus) eller svavelväte.

Filtret finns med helautomatisk automatik som standard men kan även bytas ut till ett manuellt filterhuvud, vilket kan vara fördelaktigt för sommarstugan eller då ett filter till lägre pris önskas. En manuell spolning startar du i sådana fall själv var 7:e dag eller vid behov.

Filtermaterialet är en engångsmassa som byts ut när reningseffekten avtar, vilket har en hållbarhet på cirka 6-12 månader (beroende på vattenkvaliteten).

Kan kompletteras med flödeskontroll samt trycklagringstank för längre kontakttid med filtermaterialet; för bättre reningsresultat utan tryckfall.

Under ”storlek” hittar Du mer information om respektive filtermodell.

Produktblad

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori: