Avhärdningsfilter

Totalhårdhet = Anger mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet (kalk).

Alla våra avhärdningsfilter är helautomatiska! Avhärdningsfiltren reducerar kalk genom jonbyte och regenererar filtermassan med natrium från avhärdningssalt.

När filtret levereras från oss är filtret inställt att reducera totalhårdheten ner till 0-0,5°dH. På våra hushållsfilter är samtliga filter utrustade med en blandningsventil, vilket innebär att du själv kan bestämma hur mycket kalk du vill släppa förbi filtret.