Doseringsstation

En doseringsstation har många olika användningsområden där det oftast används för att dosera någon typ av lösning in i ledningssystemet.

Det kan handla om följande:
– Dosera en pH-höjande lösning för att neutralisera aggressiv kolsyra och således höja pH-värdet och alkaliniteten
– Flocka humusämnen för att gynna reduceringen i ett kolfilter eller slamfilter
– Dosera klor i ledningsnätet eller till en lagringstank för att ta död på bakterier
– Dosering av kaliumpermanganat för syreladdning av ett järnfilter