Humusfilter

Gul eller brun färg på dricksvattnet förorsakat av humus beror oftast på inläckage i brunnen av organiskt förorenat ytvatten.

För reducering av färg och humusämnen kan ett helautomatiskt humusfilter vara lösningen på ditt problem, fördelen med denna lösning är att filtermaterialet är återuppladdningsbart (jonbyte) och regenereras således med avhärdningssalt.

Om du däremot har problem med med färg och humus men att du även har salter i vattnet, kan ett kolfilter istället vara en bättre lösning för att inte påverka salthalterna ytterligare. Läs mer om kolfilter här –> Tekonom Svart