Kombinationsfilter

Många gånger krävs det flerstegsbehandling för att reducera vissa ämnen i ett vatten, i andra fall kan det undvikas genom en kombinerad filterlösning!
Vi på vattenreningsgruppen har skapat två olika filterlösningar som vi kallar för kombinationsfilter, där vi kombinerar filtermaterial för att reducera kalk och humusämnen eller kalk och uran i en och samma filtertank.

AH – Reducerar kalk och humus
AU – Reducerar kalk och uran

Vill du läsa mer om kalk, uran, färg, humus, i vattnet förorsakat av humusämnen? Klicka på respektive parameter.