Nitratfilter

Höga halter av nitrat indikerar påverkan från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor.

Höga halter av nitrat i dricksvattnet anses vara hälsofarligt eftersom nitrat kan omvandlas till nitrit som i sin tur hämmar syreupptagningsförmågan till blodet.

Med Vattenreningsgruppens helautomatiska nitratfilter kan du reducera de höga nitrathalterna!