Problemvattenfilter

När vattnet är , Gul eller brunfärgat, Grumligt, eller har förhöjda halter av Järn och mangan i dricksvattnet, då kan någon av våra Tekonom-filter vara lösningen för dig.

Tekonom Röd – Reducerar järn och mangan
Tekonom Blå – Reducerar järn, mangan och höjer pH-värdet
Tekonom Svart – Reducerar färg, lukt och smak
Tekonom Vit – Höjer pH-värdet
Tekonom Gul – Reducerar partiklar och grumlighet