Svavelväteeliminator

Svavelväte – ”lukt av ruttna ägg” – uppstår vanligtvis i vatten från djupborrade brunnar i syrefattiga miljöer.

För att bli av med den illaluktande doften måste vattnet avluftas innan det leds in i hushållet.

Läs mer om svavelväte i vattnet