Uranfilter

Uran i dricksvatten kan heller inte konstateras utan en urananalys av ditt dricksvatten.

Uran i dricksvatten varken smakar eller luktar men kan orsaka problem med njurfunktionen. Vid uranhalter >15 µg/ liter rekommenderar livsmedelsverket att man behandlar vattnet.

Läs mer om uran i vattnet