UV-System

Mikroorganismer & bakterier i vattnet beror oftast på låg omsättning i brunnen och stillastående vatten. Nyborrade brunner har oftast förhöjt antal mikroorganismer i vatten men brukar minsta i antal efter en tids användning.