Avsaltningsutrustning

Saltsmak i dricksvattnet beror på inläckage av saltpåverkat grundvatten och kan orsaka stora problem med korrision i vattenledningsstystemet. Saltsmak i dricksvattnet orsakas oftast att kloridhalten är förhöjd och >300 mg/liter. Läs mer om saltsmakande dricksvatten

Avsaltningsutrustningens huvudsakliga användningsområden:

Omvänd osmos används där hög kemisk och bakteriologisk vattenrenhet krävs. Till skillnad från traditionella avjoniseringssystem har vår avsaltningsutrustning ingen hantering eller utsläpp av farliga kemikalier.

– Avsaltning för dricksvatten, produktion från bräckt vatten eller havsvatten.
– Rent vatten för medelhöga till höga tryck pannor.
– Luftfuktare.
– Microchipsköljning för mikro-elektroniska industrin.
– Läkemedel och kosmetikaindustrin.
– Textilindustrin.
– Livsmedelsproduktion.
– Restauranger, för bästa diskmaskin prestanda .
– Kemiska laboratorier, för sköljning instrument och glasvaror.
– Trädgårdsodling.
…Och i många andra tillämpningar där rent vatten erfordras.