Filterpatroner och Påsfilter

VRG Vattenreningsgruppens BigBlue 20-filterhus är ett flexibelt högflödesfilterhus som kan förses med olika filterpatroner.

Vattenfiltret kan installeras för att reducera sand, partiklar, färg, lukt & smak i dricksvatten.

VRG Vattenreningsgruppens påsfilterhus är avsedd att filtrera framförallt partiklar i vatten och andra vätskor. Utbytbara filterpåsar finns för avskiljning av partiklar mellan 1 och 200 micron, vilket ger stor flexibilitet och möjlighet att uppnå den kvalitet på den filtrerade vätskan man önskar.