Patronfilterhus och Påsfilterhus

Smak & lukt på dricksvattnet kan bero på svavelväte, inläckage av humusvatten eller järn & mangan i dricksvattnet. Grumligt vatten kan bero på flera olika saker. Hög järn och manganhalt gör vattnet grumligt men kan även orsakas av små sandpartiklar eller humusämnen i vattnet.

En enklare lösning är att låta installera ett hygienvattenfilter tillsammans med en kolpatron som förbättrar både smak och lukt på vattnet.