Problemvattenfilter

Surt & aggressivt vatten brukar visa sig genom gröna eller blåa beläggningar som beror på kopparutfällningar från vattenledningarna eller kopparmantlade varmvattenberedare. Kopparutfällningarna kan även färga vissa hårlag på människor grönt.

Gul eller brun färg på dricksvattnet pga humus beror oftast på inläckage i brunnen av organiskt förorenat ytvatten. Inläckage av humusfärgat vatten är som störst vid kraftiga ovädet i form av regn eller vid snösmältningen under våren. Humusfärgat vatten är inte farligt att dricka men kan smaka och lukta illa och missfärgar ljusa kläder vid tvätt.

Färg pga av järn & mangan i dricksvattnet orsakar problem med utfällningar i form av fläckar i toaletten och handfat samt missfärgningar på kläder. Höga halter av järn och mangan tillsammans med kalk kan även orsaka stora problem med avlagringar i vattenledningar och värmepannor.

Grumligt vatten kan bero på flera olika saker. Hög järn och manghalt gör vattnet grumligt men kan även orsakas av små sandpartiklar eller humusämnen i vattnet.