Radonavskiljare

I bergborrade brunnar kan vattnet innehålla skadliga halter av radon. Radon avger strålning, som ökar risken för cancer. Radon tas upp i kroppen, när man dricker vatten. Radon som avges i luften från vattnet ökar också risken för lungcancer.