UV-System

Mikroorganismer & bakterier i vatten beror oftast på låg omsättning i brunnen och stillastående vatten.

Nyborrade brunnar har oftast förhöjt antal mikroorganismer i vatten men brukar minsta i antal efter en tids användning. Det kan även bero på inläckage från avloppsbrunnar, infiltrationsanläggningar eller omkringliggande jordbruk.