Smak och lukt på vattnet

Det finns många faktorer som kan påverka vattnets smak och lukt, vattnets lukt har ofta naturliga orsaker, t.ex. påverkan från jord, nedbrytningsbar vegetation eller sjövatten.

Vad gör jag om vattnet luktar?

Om lukten tydligt indikerar påverkan från främmande ämnen eller är starkt motbjudande bör det således inte drickas utan vidare efterforskning. Om du har en sommarstuga eller vill ha en mycket enkel lösning på smak/lukt på vatten kan du låta installera en ”smakvakt”, som monteras under diskbänken.

Smak eller lukt på dricksvattnet

Vattenreningsgruppen rekommenderar:

Välkommen att kontakta oss med dina frågor

Vattenprov

Varför är det viktigt att ta ett vattenprov?

Vattenanalys

Nödvändig för att utföra vattenrening på rätt sätt.

Vattenfilter

Vattenfilter för hushåll och industrier.