Svavelväte – lukt av ruttna ägg

Varför luktar vattnet ruttna ägg?

Svavelväte i vattnet kan lukta som ruttna ägg och uppstår vanligtvis i djupborrade brunnar i syrefattiga miljöer. Halten svavelväte i brunnsvatten är så pass låg att det anses vara ofarligt för hälsan.

Bli av med lukten

För att bli av med lukten av svavelväte måste vattnet avluftas innan det leds in i hushållet. Vår svavelväteeliminator är försedd med en justerbar patenterad ”micronizer” luftinjektor som förser tryckkärlet kontinuerligt med rätt mängd luft, hydroforen är även försedd med en automatisk avluftare som leder ut gasen från tanken.

Vatten som luktar illa

Vattenreningsgruppen rekommenderar

Välkommen att kontakta oss med dina frågor

Vattenprov

Varför är det viktigt att ta ett vattenprov?

Vattenanalys

Nödvändig för att utföra vattenrening på rätt sätt.

Vattenfilter

Vattenfilter för hushåll och industrier.