Uran i dricksvatten: Orsaker, risker och åtgärder

Uran i dricksvatten: Orsaker, risker och åtgärder

Uran är ett naturligt förekommande grundämne som finns i Sveriges berggrund, särskilt i vissa graniter och pegmatiter. Därför kan uran också förekomma i vårt dricksvatten, särskilt i brunnar som är borrade i dessa bergarter. Detta är en särskild oro för de som använder egna brunnar för sin dricksvattenförsörjning​​. Orsaker till uran i vattnet Hälsorisker Uran…

Radon i dricksvatten

Radon i dricksvatten

Orsaker till radon i dricksvatten Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när radium sönderfaller, och radium finns i sin tur i uran. Denna gas kan lätt lösa sig i vatten och därmed förekomma i dricksvatten, särskilt i områden med uranrik berggrund. Bergborrade brunnar löper högre risk att innehålla förhöjda halter av radon jämfört…

Vad säger ditt dricksvatten om din hälsa?

Vad säger ditt dricksvatten om din hälsa?

En komplett guide till vattenanalyser Dricksvatten är en av våra viktigaste hälsokällor, men det kan också bära på risker om det inte är av god kvalitet. För husägare med egen brunn är det avgörande att regelbundet testa vattnet för att säkerställa att det är säkert att dricka. Varför är vattenanalyser viktiga?Vatten från privata brunnar kan…