Har du problem med ditt vatten?

Vad är faran med att ha surt vatten? Och varför luktar mitt vatten ruttna ägg? Både före och efter en vattenanalys är det vanligt att du har många frågor.

Rent vatten

Problem och åtgärder

Här presenterar Vattenreningsgruppen några vanliga vattenproblem och dess hälsorisker, effekter och gränsvärden. Klicka på rubrikerna för att läsa mer och få Vattenreningsgruppens rekommendationer på vattenfilter för att åtgärda problemet med ditt vatten.

Surt & aggressivt vatten brukar visa sig genom gröna eller blåa beläggningar som beror på kopparutfällningar från vattenledningarna eller kopparmantlade varmvattenberedare. Kopparutfällningarna kan även färga vissa hårtyper på människor grönt.

Hårt vatten/kalk visar sig genom vita kalkutfällningar på diskbänken, på porslinet, i kaffebryggaren eller tekokaren. Kalkutfällningar sker vanligtvis mest när vatten uppvärms och därför brukar det ske stora kalkutfällningar i värmepannor och varmvattenberedare.

Svavelväte, lukt av ruttna ägg, uppstår vanligtvis i djupborrade brunnar i syrefattiga miljöer. För att bli av med den illaluktande doften måste vattnet avluftas innan det leds in i hushållet.

Gul eller brun färg på dricksvattnet pga humus, beror oftast på inläckage i brunnen av organiskt förorenat ytvatten. Humusfärgat vatten är inte farligt att dricka men kan smaka och lukta illa och missfärgar ljusa kläder.

Radon i dricksvattnet varken luktar eller smakar illa. För att med säkerhet bestämma om vattnet innehåller förhöjda halter av radon krävs en radonvattenanalys.

Smak & lukt på dricksvattnet kan bero på svavelväte, inläckage av humusvatten eller järn & mangan i dricksvattnet.

Uran i dricksvattnet kan inte konstateras utan en urananalys av ditt dricksvatten. Uran i dricksvatten varken smakar eller luktar men kan orsaka problem med njurfunktionen.

Arsenik i dricksvattnet är helt smak- och luktfritt och arsenikhalter >10 µg/ liter bedöms som otjänligt och inte drickbart. Höga arsenikhalter i dricksvatten utgör en hälsorisk.

Färg pga av järn & mangan i dricksvattnet orsakar problem med utfällningar i form av fläckar i toaletten och handfat samt missfärgningar på kläder.

Bakterier i vattnet beror oftast på låg omsättning i brunnen och stillastående vatten. Nyborrade brunnar har oftast förhöjt antal mikroorganismer i vatten men brukar minska i antal efter en tids användning.

Grumligt vatten kan bero på flera olika saker. Hög järn och manganhalt gör vattnet grumligt men kan även orsakas av små sandpartiklar eller humusämnen i vattnet.

Saltsmak i dricksvattnet beror på inläckage av saltpåverkat grundvatten och kan orsaka stora problem med korrision i vattenledningsstystemet.

Välkommen att kontakta oss med dina frågor

Vattenprov

Varför är det viktigt att ta ett vattenprov?

Vattenanalys

Nödvändig för att utföra vattenrening på rätt sätt.

Vattenfilter

Vattenfilter för hushåll och industrier.