Service & Underhåll

Vi erbjuder diverse tjänster kopplade till service, reparation och underhåll.

Några av de servicetjänster som vi erbjuder

Förebyggande service

Vi kan utföra omfattande besiktning av din anläggning för att upptäcka eventuella fel & slitage innan utrustningen slutar fungera, för att säkerställa fortsatt funktion

Underhållsservice

Vi hjälper till med vardagligt underhåll av din vattenutrustning i form av byte filterpatroner,
uv-lampa, påfyllning avhärdningssalt och andra beredningskemikalier m.m.

Reparation av ditt filter

Vi har kunskap och reservdelar till att reparera alla filterutrustningar som vi levererar. Vi har även möjlighet att utföra viss typ av reparation på filterutrustning av fabrikat som vi inte säljer

Serviceavtal

Vi kan teckna ett skräddarsytt serviceavtal där vi hjälper till i den omfattning du önskar. Fördelen med med regelbundna besök är att vi bland annat säkerställer kontinuerlig drift

Utbildning

Ibland faller kunskapen bort längs vägen, ingen fara! Vi kan upprätta egenkontrollprogram och utbilda berörd personal enligt era önskemål, på plats, hos oss eller per videomöte

Provtagning

Vi hjälper dig att utföra vattenprover från ackrediterat vattenlaboratorium på rätt sätt, när provsvaret sedan är klart går vi igenom analysrapporten tillsammans med dig

Klorering av brunn

Om det förekommer bakterier i brunnen bör brunnen kloreras för att ta död på bakterierna. Vi hjälper till att utföra klorering av brunnen och tillhörande rörledningsnät

Installation

Vi har möjlighet att utföra enklare och mer avancerad installation av din vattenfilterutrustning. Om du har en egen rörinstallatör förser vi denna med principflödesritningar om så önskas

Vilken typ av tjänst önskas?

Några av de vanligaste frågor som vi får om service

Vi hjälper gärna till i den mån som är möjligt, även med filterutrustning från andra filterleverantörer. Ett problem kan vara om någon komponent är trasig, vissa reservdelar kan vi få tag på, medan vissa kan vara svårare att införskaffa. Många filterutrustningar är uppbyggda och fungerar på samma sätt, därför brukar vi alltid hitta en lösning i slutändan.

Det beror på flera saker, men framförallt hur vattenkvaliteten är. Om vattenkvaliteten är väldigt dålig och innehåller mycket järn, mangan, partiklar eller annat som kan sätta igen patronen, då bör man byta filterpatron oftare. En tumregel är 2-3 gånger/år eller oftare vid behov.

Beroende på var du bor och hur akut ditt problem är avgör tiden för när du kan få hjälp. Vi prioriterar alltid de som inte har något vatten eller läckage som inte går att förbikoppla. I bästa fall hjälper vi dig inom 1-3 veckor vid normal service, om det är akut hjälper vi såklart till snabbare än så! Vi försöker alltid hålla nere resekostnaden för våra kunder, därför försöker vi att samordna resor med kunder åt samma håll eller som bor i samma område.

Absolut! Ni är välkomna att lämna in eller skicka ditt filter till oss om så önskas, vi kan utföra service och reparation på vår verkstad, på så sätt slipper du betala för framkörningsavgiften. Perfekt för dig som bor långt bort och har ett för oss uppenbart fel som vi kan åtgärda på verkstad och som inte kräver besök på plats.

Sökte du något annat?

Vi erbjuder även massor av andra tjänster kopplat till vattenrening