Avhärdningsfilter är ett samlingsnamn för vattenfilter som i huvudsak reducerar kalk, dvs. kalcium- och magnesiumjoner. Vi har de bästa avhärdningsfilter på marknaden! Alla våra komponenter är avsedda för dricksvattenrening och är således livsmedelsgodkända.

Filtermaterialet innehåller positivt laddade joner som regenereras med natriumjoner från avhärdningssalt. När vatten passerar genom filtermaterialet byter kalcium- och magnesiumjoner plats med natriumjoner och fångas därför kvar i filtermaterialet. När filtermaterialet är ”mättat” med kalk behöver det regenereras med salt.

Våra avhärdningsfilter är uppbyggda med en helautomatisk volymstyrd styrenhet med diverse larm- och övervakningsfunktioner. En filtertank som i botten av tanken innehåller bärlager och därefter ovanpå det ett filtermaterial (jonbytare) vars uppgift är att avhärda vattnet. Filtertanken kan köpas med en integrerad saltbehållare (kabinett) eller med en separat saltbehållare, dessa innehåller en saltventil vars uppgift är att förhindra översvämning av vatten, tillsammans med breddavloppet; utrustningen har tre funktioner för att förhindra översvämning av vatten i saltbehållaren.

Vi har avhärdningsfilter i alla tänkbara storlekar, för hushåll, samfälligheter och kommunala vattenverk. På industrisidan har vi avhärdningsfilter med pneumatiska ventilpaket och elektroniska vridspjällsventiler, styrningsutrustningar som är kompatibla med bland annat MODBUS.

 • Culligan Avenew

  Culligan Avenew är ett avhärdningsfilter som finns i två storlekar avsett för 1-6 hushåll, val av filterstorlek beror på hårdhet och vattenförbrukning.

  Detta avhärdningsfilter har tre spolsekvenser (saltinsug, backspolning och återfyllning till saltbehållare). Det regenereras med avhärdningssalt och har en förbrukning på cirka 1-2 kg (vid sparsaltning) per regenerering.

  Filtret är tillverkat i kompakt utförande där saltbehållare och filtertank är placerat i samma kabinett.

  Rekommenderat maxflöde upp till 46 liter/min

 • Avhärdningsfilter Culligan Evolife - En vattenrenare för att ta bort kalk

  Culligan Evolife

  Culligan Evolife är ett avhärdningsfilter som finns i tre storlekar avsett för 1-6 hushåll, val av filterstorlek beror på hårdhet och vattenförbrukning.

  Detta avhärdningsfilter har tre spolsekvenser (saltinsug, backspolning och återfyllning till saltbehållare). Det regenereras med avhärdningssalt och har en förbrukning på cirka 1-4,5 kg (vid sparsaltning) per regenerering.

  Filtret är i ett utförande där saltbehållare och filtertank är separerade, vilket möjliggör att placera saltbehållaren en bit bort från filtertanken.

  Rekommenderat maxflöde upp till 46 liter/min

 • VRG CV - En vattenrenare för att ta bort kalk

  VRG CV

  VRG CV är vår egen modell, ett avhärdningsfilter som finns i 4 olika storlekar avsett för 1-6 hushåll, val av filterstorlek beror på hårdhet och vattenförbrukning.

  Detta avhärdningsfilter har 4 spolsekvenser (backspolning, saltinsug, snabbspolning och återfyllning till saltbehållare). Det regenereras med avhärdningssalt och har en förbrukning på cirka 1-2 kg (vid sparsaltning) per regenerering.

  Filtret är tillverkat i kompakt utförande där saltbehållare och filtertank är placerat i samma kabinett.

  Rekommenderat maxflöde upp till 46 liter/min

 • VRG VT - En vattenrenare för att ta bort kalk

  VRG VT

  VRG VT är vår egen modell, ett avhärdningsfilter som finns i 4 olika storlekar avsett för 1-8 hushåll, val av filterstorlek beror på hårdhet och vattenförbrukning.

  Detta avhärdningsfilter har 4 spolsekvenser (backspolning, saltinsug, snabbspolning och återfyllning till saltbehållare). Det regenereras med avhärdningssalt och har en förbrukning på cirka 1-2 kg (vid sparsaltning) per regenerering.

  Filtret är i ett utförande där saltbehållare och filtertank är separerade, vilket möjliggör att placera saltbehållaren en bit bort från filtertanken.

  Rekommenderat maxflöde upp till 80 liter/min

 • Culligan HE 1,5″

  Culligan HE 1,5″ är ett avhärdningsfilter som finns i 4 olika storlekar avsett för samfälligheter, eller industri som kräver högre vattenflöden, val av filterstorlek beror på hårdhet och vattenförbrukning.

  Detta avhärdningsfilter har 4 spolsekvenser (backspolning, saltinsug, snabbspolning och återfyllning till saltbehållare). Det regenereras med avhärdningssalt och har en förbrukning på cirka 5-13 kg (vid sparsaltning) per regenerering.

  Filtret är i ett utförande där saltbehållare och filtertank är separerade, vilket möjliggör att placera saltbehållaren en bit bort från filtertanken.

  Rekommenderat maxflöde upp till 144 liter/min

 • Culligan CTM - En vattenrenare för att ta bort kalk

  Culligan CTM

  Culligan CTM är ett avhärdningsfilter som har en mängd produktegenskaper som gör denna filterserie idealisk för mindre kommersiella applikationer som hotell, träningsanläggningar, större samfälligheter, livsmedelsservice och annan industri. Val av filterstorlek beror på hårdhet och vattenförbrukning.

  Vattenfiltret är i ett utförande där saltbehållare och filtertank är separerade, vilket möjliggör att placera saltbehållaren en bit bort från filtertanken.

  Rekommenderat maxflöde upp till 414 liter/min

 • Culligan Ultra Line FRA HA - HB - En vattenrenare för att ta bort kalk

  Culligan Ultra Line FRP

  Idealiskt för kommersiella ändamål och industriella applikationer som kräver högre vattenflöden. Culligan Ultra Line FRP HA – HB avhärdningsfilter är en PE filtertank som är glasfiberförstärkt, som har ett utvändigt rörgalleri i PVC, utrustade med pneumatiska ventiler i Noryl eller elektroniska vridspjällsventiler.

  Styrs av tryckluft eller vattentryck via en Culligan GBE kontroller. Regenereringarna kan styras via tid, volym eller vattenkvalitet.

  Rekommenderat maxflöde upp till 1 250 liter/min

 • Culligan Ultra Line HA - En vattenrenare för att ta bort kalk

  Culligan Ultra Line HA

  Idealiskt för små till medelstora industriella applikationer, Culligan Ultra Line HA avhärdningsfilter är tillverkat i kraftigt stål, invändigt behandlad med en livsmedelsgodkänd epoxibeläggning för att förhindra korrosion.

  Ett utvändigt rörgalleri med slitstarka pneumatiska membranventiler (standard) i noryl, styrs av tryckluft eller vattentryck via en Culligan PLF kontroller. Regenereringarna kan styras via tid, volym eller vattenkvalitet.

  Rekommenderat maxflöde upp till 567 liter/min

 • Culligan Ultra Line HB - En vattenrenare för att ta bort kalk

  Culligan Ultra Line HB

  Idealiskt för kommersiella ändamål och stora industriella applikationer som kräver högre vattenflöden, Culligan Ultra Line HA avhärdningsfilter är tillverkat i kraftigt stål, invändigt behandlad med en livsmedelsgodkänd epoxibeläggning för att förhindra korrosion.

  Ett utvändigt rörgalleri med slitstarka pneumatiska membranventiler (standard) i gjutjärn, styrs av tryckluft eller vattentryck via en Culligan PLF kontroller. Regenereringarna kan styras via tid, volym eller vattenkvalitet.

  Rekommenderat maxflöde upp till 3 783 liter/min