Omvänd osmos är en reningsmetod som främst används för avskiljning av salter (natrium, klorider, sulfat) och fluorider. Metoden används även för att reducera andra föroreningar i vattnet, som t.ex. uran, arsenik, bakterier, nitrat, nitrit, bly, nickel m.m.

Om man genom tryck pressar saltpåverkat vatten mot ett halvgenomsläppligt membran uppnås den omvända effekten av osmos. Detta får vattenmolekylerna att vandra genom membranet från den mer koncentrerade lösningen, varpå rent vatten kan utvinnas ur en saltlösning. Detta benämns ”omvänd osmos” och kan förenklat beskrivas som ett sätt att filtrera bort saltjoner och andra partiklar ur en saltlösning. Resultatet blir i princip H2O, våra omvända osmos utrustningar har en reningskapacitet från 80-99%, beroende på förorening i vattnet och typ av membran.

Reningsprocessen är i regel dyr och det tar lång tid att producera vatten, således krävs oftast både förbehandling och efterbehandling. Denna utrustning kan installeras för att rena allt inkommande vatten men också endast för ett tappställe, t.ex. under diskbänken i köket (vilket är ett enklare och billigare alternativ).

 • RO-200 Omvänd osmos för reducering av salter, uran, fluorider, bakterier, nitrat

  RO 200 serien

  RO 200 serien (Omvänd osmos) är en kompakt smart utrustning i två modeller som är framtagen för att reducera salter för ett tappställe.

  Denna utrustning har en integrerad 5 liters tank med behandlat vatten, för att ditt vattentryck inte ska påverkas när du öppnar kranen.

  Utrustad med smarta larmfunktioner för att säkerställa god dricksvattenkvalitet!

  Rekommenderat maxflöde upp till 48 liter/timme

 • RPF-RO Omvänd osmos för reducering av salter, uran, fluorider, bakterier, nitrat

  PRF-RO

 • Omvänd osmos för reducering av salter, uran, fluorider, bakterier, nitrat

  APRO serien

  APRO serien (Omvänd osmos) är framtagen för att reducera bland annat salter i vatten och är avsedd för hushåll, samfälligheter, större industrier och andra kommersiella ändamål. Perfekt för östersjövatten!

  Utrustningen är försedd med membran som kan användas på extremt höga salthalter, som kan reducera upp till 10 000 TDS (total disolved solids).

  Kontrollpanel är kopplad till mätinstrument som mäter aktuella flöden, tryck, vattnets konduktivitet m.m. och som också kan kopplas upp till en app (helt kostnadsfritt) för övervakning direkt i telefonen.

  Maxflöden från 150 – 48 000 liter/timme

 • Culligan MFP 5 Omvänd osmos för reducering av salter, uran, fluorider, bakterier, nitrat

  Culligan MFP 5

 • Culligan IW Evo Omvänd osmos för reducering av salter, uran, fluorider, bakterier, nitrat

  Culligan IW Evo

 • Culligan SW Evo Omvänd osmos för reducering av salter, uran, fluorider, bakterier, nitrat

  Culligan SW Evo