• Reagens och ett provrör används för att kontrollera kalk med testet. Alltså hur mycket kalk som finns i vattnet

    Hårdhetstest

    Kontrollera kalk med ett självtest. Med detta test kan du på ett enkelt sätt kontrollera hur mycket kalk som förekommer i vattnet och på så sätt säkerställa ditt vattenfilters funktion.

    Ett hårdhetstest är bra att ha hemma i byrålådan t.ex. för den som har ett avhärdningsfilter.

    Om du hellre önskar utföra ett ackrediterat vattenprov, beställ här