• Culligan turbiditetsövervakninganvänds för mätning av vattnets turbiditet

    Culligan turbiditetsövervakning

  • pH-stickor för avläsning av pH-värde

    pH-stickor

    Teststickor används för att mäta pH-värdet i vattnet på ett mycket enkelt sätt. pH-stickorna doppas i mätvattnet och ligger kvar i 2 minuter för att sedan jämföras gentemot färgskalan på förpackningen.