Grumligt vatten (turbiditet)

Grumlighet i vatten kan utgöras av synliga eller mycket små partiklar, som ger vattnet ett mindre tillfredsställande utseende. Oftast beror grumligt vatten på att vattnet innehåller höga halter av järnföroreningar (oxiderat järn), leror, sand eller organiska sönderfallsprodukter (humus). Grumlighet i vattnet kan även tyda på att brunnen inte är tät.

Oftast kan orsaken till vattnets grumlighet utredas genom att se, lukta och smaka på vattnet, eller genom att utläsa de olika kemiska och fysikaliska parametrar i din analysrapport.

Vanligt förekommande utseende på grumligt vatten:

  • Röd/gult – Oxiderat järn
  • Grått/svart – Mangan, sand
  • Brunt/gult – Lera, humusbundet järn, avloppsrester
  • Transparent – Syre
  • Gult – Humusämnen

Om vattnet har en onormalt hög turbiditet, kan det innebära större risk för vattenburen smitta samt mikrobiologisk tillväxt. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer, bör inte turbiditeten överstiga 3 FNU (Formazin Nephelometric Unit). Turbiditet mäts genom att avläsa vattnets ljusspridning genom vattnet.

Välkommen att kontakta oss med dina frågor

Vattenprov

Varför är det viktigt att ta ett vattenprov?

Vattenanalys

Nödvändig för att utföra vattenrening på rätt sätt.

Vattenfilter

Vattenfilter för hushåll och industrier.