Uran i vattnet du dricker?

Uran är en typ av metall som är radioaktiv. Uran finns naturligt i berggrunden, särskilt i vissa typer av sten och kan därför finnas i vårt dricksvatten.

Det är därför större risk att ha hög uranhalt om du har en borrad brun, eller en grävd brunn anlagd i sand och grusavlagringar. Uran avger varken smak eller lukt, utan för att konstatera uran i vattnet måste vattenprov tas.

Är uran i vattnet farligt?

Uran utsöndras med urinen, även en mindre del lagras i lever, njurar och skelett. Forskare har gjort studier på både djur och människor och dom tyder på att höga halter av uran kan skada njurarnas förmåga att återresorbera olika ämnen i urinen.

Uran i vattnet är bevisat att skada njurarna.

WHO har nyligen höjt riktvärdet för uran från 0,015 mg/l (15µg/l) till 0,03 mg/l (30µg/l), och rekommenderar därför att åtgärda problemen med uran om halter överstiger 0,03 mg/l.

Uran i vattnet

Vattenreningsgruppen rekommenderar: 

Välkommen att kontakta oss med dina frågor

Vattenprov

Varför är det viktigt att ta ett vattenprov?

Vattenanalys

Nödvändig för att utföra vattenrening på rätt sätt.

Vattenfilter

Vattenfilter för hushåll och industrier.