För att säkerställa att vattenproverna utförs på rätt sätt och av behörig personal, är alla våra prover från Eurofins Environment Testing Sweden AB. Detta vattenlaboratorium är godkända av SWEDAC, vilket är ett nationellt ackrediteringsorgan för Sverige och innebär att myndigheten ackrediterar certifiering, validering, verifiering, kalibrering, kontroll och provning enligt internationella standarder och regelverk.

Från oss köper du dina vattenprover till självkostnadspris, dvs. du betalar inte mer än om du skulle köpa det direkt från Eurofins. Fördelen med att köpa från oss är att vi är experter på att tolka analysrapporter, som vi självklart förklarar för dig helt kostnadsfritt när provsvaret är klart.