Kemisk analys – 981 kr inkl. moms

Perfekt vattenprov för dig som har en egen brunn eller för dig som vill testa ditt vatten. Detta vattenprov innehåller inte mikrobiologisk, tungmetaller eller radon.

Detta vattenprov innehåller 30 parametrar som ger en god översikt av ditt dricksvatten.

Vattenanalysen är utförd av Eurofins som är ett ackrediterat vattenlaboratorium.

Beställ ditt vattenprov här

Som kund hos Vattenreningsgrupppen får du:

 • Check Mark Service på allt vi säljer
 • Check Mark Kostnadsfri telefonsupport

Parametrar som ingår i provpaketet:

 • Alkalinitet
 • Ammonium
 • Ammoniumkväve (NH4-N)
 • Fluorid
 • Fosfat (PO4)
 • Fosfatfosfor (PO4-P)
 • Färg (410 nm)
 • Järn Fe (efter luftn. och filtr.)
 • Järn Fe (end surgjort)
 • Kalcium Ca (end surgjort)
 • Kalium K (end surgjort)
 • Kemisk syreförbrukning (COD-Mn)
 • Klorid
 • Konduktivitet
 • Koppar Cu (end surgjort)
 • Lukt, styrka, vid 20°C
 • Lukt, art, vid 20°C
 • Magnesium Mg (end surgjort)
 • Mangan Mn (end surgjort)
 • Natrium Na (end surgjort)
 • Nitrat (NO3)
 • Nitratkväve (NO3-N)
 • Nitrit (NO2)
 • Nitrit-nitrogen (NO2-N)
 • NO3/50+NO2/0,5
 • pH
 • pH (temperatur vid pH-mätning)
 • Sulfat
 • Totalhårdhet (°dH)
 • Turbiditet