C1

Avskiljer utfällt järn, sand, slam, grumlighet och andra partiklar samt absorberar de ämnen som avger färg, lukt och smak i vattnet. Avskiljer även klor

Täthet: 5 micron
Rek. maxflöde: 3,8 L/min
Maxflöde: 19 L/min
Max. temp: 52ºC

För att få bättre reningsresultat vid reducering av lukter samt klor rekommenderas ett vattenflöde < 3,8 L/min