• Behållare för filterpatron för att reducera partiklar, avskilja järn, mangan eller andra föroreningar i vattnet

  Big Blue 10″

 • Filterpatron C1 är ett kolfilter som absorberar lukt, smak och färg. Används inom vattenrening.

  C1

 • Filterpatron CBC är ett kolfilter som absorberar lukt, smak och färg. Används inom vattenrening.

  CBC

 • Filterpatron GAC är ett kolfilter som absorberar lukt, smak och färg. Används inom vattenrening.

  GAC

 • Filterpatron PX är ett sedimentfilter som filtrerar bort partiklar. Används inom vattenrening.

  PX (Purtrex)

  Filterpatron Purtrex (PX) är ett partikelfilter som är perfekt att använda för dricksvattenfiltrering, generell industriell användning och vid kemisk filtrering.

  Med denna filterpatron kan du filtrera partiklar som järn, sand, lera, mangan, humusämnen (COD-Mn) och således sänka vattnets turbiditet.

  Med en progressiv graderad täthet fångas partiklar upp genom hela filtret (exceptionell smutsupptagningsförmåga), vilket medger en lång livslängd och lägre bytesfrekvens.

  Innehåller inga vätmedel, lösningsmedel antistatiska medel eller bindningsmedel! Tillverkad av 90-100% polypropenmaterial och är livsmedelsgodkänd.

 • Filterpatron R30 är ett sedimentfilter som filtrerar bort partiklar. Används inom vattenrening.

  R30

 • Filterpatron S1 är ett sedimentfilter som filtrerar bort partiklar. Används inom vattenrening.

  S1

 • Filterpatron SPE är ett sedimentfilter som filtrerar bort partiklar. Används inom vattenrening.

  SPE

 • Behållare för filterpatron för att reducera partiklar, avskilja järn, mangan eller andra föroreningar i vattnet

  ST Blå 10″

 • Behållare för filterpatron för att reducera partiklar, avskilja järn, mangan eller andra föroreningar i vattnet

  ST Clear 10″

 • Behållare för filterpatron för att reducera partiklar, avskilja järn, mangan eller andra föroreningar i vattnet

  ST Röd 10″ (varmvattenfilter)

 • Filterpatron SWP är ett sedimentfilter som filtrerar bort partiklar. Används inom vattenrening.

  SWP