• Behållare för filterpatron för att reducera partiklar, avskilja järn, mangan eller andra föroreningar i vattnet

  Big Blue 10″

 • Behållare för filterpatron för att reducera partiklar, avskilja järn, mangan eller andra föroreningar i vattnet

  Big Blue 20″

 • Filterpatron C1 är ett kolfilter som absorberar lukt, smak och färg. Används inom vattenrening.

  C1

 • Filterpatron CBC är ett kolfilter som absorberar lukt, smak och färg. Används inom vattenrening.

  CBC

 • Culligan CTM Super Iron är ett vattenfilter som avskiljer järn och mangan från dricksvattnet

  Culligan CTM Super Iron

 • Culligan HE Super Iron är ett vattenfilter som avskiljer järn och mangan från dricksvattnet

  Culligan HE Super Iron

 • Culligan Hi-Flo 6 är ett vattenfilter som avskiljer järn och mangan från dricksvattnet

  Culligan Hi-Flo 6 UFP

 • Culligan Hi-Flo 9 FRP är ett vattenfilter som avskiljer järn och mangan från dricksvattnet

  Culligan Hi-Flo 9 FRP

 • Culligan Hi-Flo 9 är ett vattenfilter som avskiljer järn och mangan från dricksvattnet

  Culligan Hi-Flo 9 UFP

 • Filterpatron GAC är ett kolfilter som absorberar lukt, smak och färg. Används inom vattenrening.

  GAC

 • Filterpatron PX är ett sedimentfilter som filtrerar bort partiklar. Används inom vattenrening.

  PX (Purtrex)

  Filterpatron Purtrex (PX) är ett partikelfilter som är perfekt att använda för dricksvattenfiltrering, generell industriell användning och vid kemisk filtrering.

  Med denna filterpatron kan du filtrera partiklar som järn, sand, lera, mangan, humusämnen (COD-Mn) och således sänka vattnets turbiditet.

  Med en progressiv graderad täthet fångas partiklar upp genom hela filtret (exceptionell smutsupptagningsförmåga), vilket medger en lång livslängd och lägre bytesfrekvens.

  Innehåller inga vätmedel, lösningsmedel antistatiska medel eller bindningsmedel! Tillverkad av 90-100% polypropenmaterial och är livsmedelsgodkänd.

 • Filterpatron R30 är ett sedimentfilter som filtrerar bort partiklar. Används inom vattenrening.

  R30