• Provflaskor som används för kemisk analys, vattenprov för dricksvatten

  Kemisk analys – 981 kr inkl. moms

  Perfekt vattenprov för dig som har en egen brunn eller för dig som vill testa ditt vatten. Detta vattenprov innehåller inte mikrobiologisk, tungmetaller eller radon.

  Detta vattenprov innehåller 30 parametrar som ger en god översikt av ditt dricksvatten.

  Vattenanalysen är utförd av Eurofins som är ett ackrediterat vattenlaboratorium.

  Beställ ditt vattenprov här

 • Mikrobiologisk analys – 538 kr inkl. moms

  Med ett mikrobiologiskt vattenprov kontrolleras förekomsten av mikrobiologisk härkomst i vattnet.

  Mikroorganismer är samlingsnamnet för mikroskopiska organismer, dvs. bakterier, virus, parasiter och alger.

  Vattenanalysen är utförd av Eurofins som är ett ackrediterat vattenlaboratorium.

  Beställ ditt vattenprov här

 • pH-stickor för avläsning av pH-värde

  pH-stickor

  Teststickor används för att mäta pH-värdet i vattnet på ett mycket enkelt sätt. pH-stickorna doppas i mätvattnet och ligger kvar i 2 minuter för att sedan jämföras gentemot färgskalan på förpackningen.

 • Provflaskor som används för kemisk analys, vattenprov för dricksvatten

  Tungmetaller – 1044 kr inkl. moms

  Ett vattenprov där de vanligaste tungmetaller kontrolleras.

  Vattenanalysen är utförd av Eurofins som är ett ackrediterat vattenlaboratorium.

  Beställ ditt vattenprov här

 • Vattenflaskor som används vid provtagning av dricksvatten

  VRG-paketet – 1890 kr inkl. moms

  Perfekt vattenprov för dig som har en egen brunn och vill testa ditt vatten.

  Detta vattenprov innehåller mer än 30 parametrar som ger en grundlig kontroll av ditt dricksvatten.

  Vattenanalysen är utförd av Eurofins som är ett ackrediterat vattenlaboratorium.

  Beställ ditt vattenprov här