Uran i dricksvatten: Orsaker, risker och åtgärder

Uran i dricksvatten: Orsaker, risker och åtgärder

Uran är ett naturligt förekommande grundämne som finns i Sveriges berggrund, särskilt i vissa graniter och pegmatiter. Därför kan uran också förekomma i vårt dricksvatten, särskilt i brunnar som är borrade i dessa bergarter. Detta är en särskild oro för de som använder egna brunnar för sin dricksvattenförsörjning​​. Orsaker till uran i vattnet Hälsorisker Uran…

Radon i dricksvatten

Radon i dricksvatten

Orsaker till radon i dricksvatten Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när radium sönderfaller, och radium finns i sin tur i uran. Denna gas kan lätt lösa sig i vatten och därmed förekomma i dricksvatten, särskilt i områden med uranrik berggrund. Bergborrade brunnar löper högre risk att innehålla förhöjda halter av radon jämfört…