Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel men tas ofta som en självklarhet och ignoreras därför ibland. Egna brunnar blir lätt utsatta för förorening från avlopp och intilliggande markområden och det finns därför en risk att vattnet kan bli mikrobiologiskt förorenat