• Mikrobiologisk analys – 538 kr inkl. moms

  Med ett mikrobiologiskt vattenprov kontrolleras förekomsten av mikrobiologisk härkomst i vattnet.

  Mikroorganismer är samlingsnamnet för mikroskopiska organismer, dvs. bakterier, virus, parasiter och alger.

  Vattenanalysen är utförd av Eurofins som är ett ackrediterat vattenlaboratorium.

  Beställ ditt vattenprov här

 • Behållare för filterpåse för att reducera partiklar, avskilja järn, mangan eller andra föroreningar i vattnet

  Påsfilterhus 20″ Big Blue

 • pH-stickor för avläsning av pH-värde

  pH-stickor

  Teststickor används för att mäta pH-värdet i vattnet på ett mycket enkelt sätt. pH-stickorna doppas i mätvattnet och ligger kvar i 2 minuter för att sedan jämföras gentemot färgskalan på förpackningen.

 • pH-turbo är en kemikalier som löser upp humusämnen och som används inom dricksvattenrening

  pH-turbo

 • Kemikalier som används för att höja pH-värdet och alkaliniteten i vattnet

  pH+

 • RPF-RO Omvänd osmos för reducering av salter, uran, fluorider, bakterier, nitrat

  PRF-RO

 • Filterpatron PX är ett sedimentfilter som filtrerar bort partiklar. Används inom vattenrening.

  PX (Purtrex)

  Filterpatron Purtrex (PX) är ett partikelfilter som är perfekt att använda för dricksvattenfiltrering, generell industriell användning och vid kemisk filtrering.

  Med denna filterpatron kan du filtrera partiklar som järn, sand, lera, mangan, humusämnen (COD-Mn) och således sänka vattnets turbiditet.

  Med en progressiv graderad täthet fångas partiklar upp genom hela filtret (exceptionell smutsupptagningsförmåga), vilket medger en lång livslängd och lägre bytesfrekvens.

  Innehåller inga vätmedel, lösningsmedel antistatiska medel eller bindningsmedel! Tillverkad av 90-100% polypropenmaterial och är livsmedelsgodkänd.

 • Filterpatron R30 är ett sedimentfilter som filtrerar bort partiklar. Används inom vattenrening.

  R30

 • Radonavskiljare avskiljer radon från vattnet och leder bort radongaserna

  Radonett

 • Filterpatron RFFE är ett järnfilter som absorberar lukt, smak och färg förorsakat av järn och mangan. Används inom vattenrening.

  RFFE

 • RO-200 Omvänd osmos för reducering av salter, uran, fluorider, bakterier, nitrat

  RO 200 serien

  RO 200 serien (Omvänd osmos) är en kompakt smart utrustning i två modeller som är framtagen för att reducera salter för ett tappställe.

  Denna utrustning har en integrerad 5 liters tank med behandlat vatten, för att ditt vattentryck inte ska påverkas när du öppnar kranen.

  Utrustad med smarta larmfunktioner för att säkerställa god dricksvattenkvalitet!

  Rekommenderat maxflöde upp till 48 liter/timme

 • Filterpatron S1 är ett sedimentfilter som filtrerar bort partiklar. Används inom vattenrening.

  S1