• Ett kombinationsfilter är ett filter där två filter kombinerats i ett och samma filter

  VRG SXT10 AH (kalk & humus)

 • Ett kombinationsfilter är ett filter där två filter kombinerats i ett och samma filter

  VRG SXT10 AU (kalk & uran)

 • VRG VT - En vattenrenare för att ta bort kalk

  VRG VT

  VRG VT är vår egen modell, ett avhärdningsfilter som finns i 4 olika storlekar avsett för 1-8 hushåll, val av filterstorlek beror på hårdhet och vattenförbrukning.

  Detta avhärdningsfilter har 4 spolsekvenser (backspolning, saltinsug, snabbspolning och återfyllning till saltbehållare). Det regenereras med avhärdningssalt och har en förbrukning på cirka 1-2 kg (vid sparsaltning) per regenerering.

  Filtret är i ett utförande där saltbehållare och filtertank är separerade, vilket möjliggör att placera saltbehållaren en bit bort från filtertanken.

  Rekommenderat maxflöde upp till 80 liter/min

 • Vattenflaskor som används vid provtagning av dricksvatten

  VRG-paketet – 1890 kr inkl. moms

  Perfekt vattenprov för dig som har en egen brunn och vill testa ditt vatten.

  Detta vattenprov innehåller mer än 30 parametrar som ger en grundlig kontroll av ditt dricksvatten.

  Vattenanalysen är utförd av Eurofins som är ett ackrediterat vattenlaboratorium.

  Beställ ditt vattenprov här

 • Filterpatron WS är en avhärdningspatron som reducerar kalk. Används inom vattenrening.

  WS