• Culligan kalkövervakning används för mätning av vattnets kalkhalt (hårdhet)

  Culligan kalkövervakning

 • Culligan MFP 5 Omvänd osmos för reducering av salter, uran, fluorider, bakterier, nitrat

  Culligan MFP 5

 • Culligan pH-övervakning används för mätning av vattnets pH-värde

  Culligan pH-övervakning

 • Culligan SW Evo Omvänd osmos för reducering av salter, uran, fluorider, bakterier, nitrat

  Culligan SW Evo

 • Culligan turbiditetsövervakninganvänds för mätning av vattnets turbiditet

  Culligan turbiditetsövervakning

 • Culligan Ultra Line FRA HA - HB - En vattenrenare för att ta bort kalk

  Culligan Ultra Line FRP

  Idealiskt för kommersiella ändamål och industriella applikationer som kräver högre vattenflöden. Culligan Ultra Line FRP HA – HB avhärdningsfilter är en PE filtertank som är glasfiberförstärkt, som har ett utvändigt rörgalleri i PVC, utrustade med pneumatiska ventiler i Noryl eller elektroniska vridspjällsventiler.

  Styrs av tryckluft eller vattentryck via en Culligan GBE kontroller. Regenereringarna kan styras via tid, volym eller vattenkvalitet.

  Rekommenderat maxflöde upp till 1 250 liter/min

 • Culligan Ultra Line HA - En vattenrenare för att ta bort kalk

  Culligan Ultra Line HA

  Idealiskt för små till medelstora industriella applikationer, Culligan Ultra Line HA avhärdningsfilter är tillverkat i kraftigt stål, invändigt behandlad med en livsmedelsgodkänd epoxibeläggning för att förhindra korrosion.

  Ett utvändigt rörgalleri med slitstarka pneumatiska membranventiler (standard) i noryl, styrs av tryckluft eller vattentryck via en Culligan PLF kontroller. Regenereringarna kan styras via tid, volym eller vattenkvalitet.

  Rekommenderat maxflöde upp till 567 liter/min

 • Culligan Ultra Line HB - En vattenrenare för att ta bort kalk

  Culligan Ultra Line HB

  Idealiskt för kommersiella ändamål och stora industriella applikationer som kräver högre vattenflöden, Culligan Ultra Line HA avhärdningsfilter är tillverkat i kraftigt stål, invändigt behandlad med en livsmedelsgodkänd epoxibeläggning för att förhindra korrosion.

  Ett utvändigt rörgalleri med slitstarka pneumatiska membranventiler (standard) i gjutjärn, styrs av tryckluft eller vattentryck via en Culligan PLF kontroller. Regenereringarna kan styras via tid, volym eller vattenkvalitet.

  Rekommenderat maxflöde upp till 3 783 liter/min

 • Filterpatron GAC är ett kolfilter som absorberar lukt, smak och färg. Används inom vattenrening.

  GAC

 • Reagens och ett provrör används för att kontrollera kalk med testet. Alltså hur mycket kalk som finns i vattnet

  Hårdhetstest

  Kontrollera kalk med ett självtest. Med detta test kan du på ett enkelt sätt kontrollera hur mycket kalk som förekommer i vattnet och på så sätt säkerställa ditt vattenfilters funktion.

  Ett hårdhetstest är bra att ha hemma i byrålådan t.ex. för den som har ett avhärdningsfilter.

  Om du hellre önskar utföra ett ackrediterat vattenprov, beställ här

   

 • UV-system steriliserar och oskadliggör mikroorganismer, bakterier, virus, alger m.m. i dricksvattnet

  HDPE-serien

 • Provflaskor som används för kemisk analys, vattenprov för dricksvatten

  Kemisk analys – 981 kr inkl. moms

  Perfekt vattenprov för dig som har en egen brunn eller för dig som vill testa ditt vatten. Detta vattenprov innehåller inte mikrobiologisk, tungmetaller eller radon.

  Detta vattenprov innehåller 30 parametrar som ger en god översikt av ditt dricksvatten.

  Vattenanalysen är utförd av Eurofins som är ett ackrediterat vattenlaboratorium.

  Beställ ditt vattenprov här